• Ereğli Osgb

  EREĞLİ OSGB


  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan firmamız kısa süre zarfında titiz çalışma anlayışı sağlam altyapısı ve tecrübeli ekibi ile sektörünün öncü firmaları arasına girmiştir.Sektörümüz adına gelişen teknolojik ilerlemeleri yakından takip ederek hata oranını en aza indirip hizmet kalitemizi her geçen gün arttırmaktayız. EREĞLİ Osgb olarak bu anlayış ile 100’ü aşkın firmaya hizmet vermekteyiz.


 • Eğitimlerimiz Hız Kesmeden Devam Ediyor

 • Ereğli Osgb Hizmetleri

  EREĞLİ OSGB


  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.ereğli osgb uzman personeliyle sizlere bu konuda hizmet verir


 • EREĞLİ İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ

 • Ereğli işyeri Hekimliği

  İşyeri Hekimliği


  Ereğli osgb, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları; Rehberlik ve Danışmanlık Sağlık GözetimiEğitim ve Bilgilendirme İlgili Birimlerle İşbirliği


 • Ereğli İş Güvenliği Uzmanlığı

  İş Güvenliği Uzmanlığı


  İş Güvenliği Uzmanı  İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş Güvenliği denir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında yer alan iş yerleri kurumlarında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. Ereğli osgb , bu hizmeti verebilmektedir.


 • Ereğli ilk yardım eğitimi

  İlk Yardım Eğitimi


  İlk yardım, Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin veya ilk yardım eğitimi almış herkesin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır ereğli osgb bu konuda hizmet vermetedir


 • Ereğli acil yardım planı

  Acil Durum Planı


  Çalışanların, olası bir acil durumda yapması gerekenleri ortaya koymak amacıyla oluşturulmuştur. Acil durumda ilk yapılacaklar, acil duruma müdahale, personelin işletmeyi tahliyesi ve acil durum sonrası keşif konularına değinilmektedir. Herhangi bir acil durumda işletmenin önceden hazırlıklı olması için gerekli olan durum ve davranışları pekiştirilmektedir.Ereğli osgb bu konuda hizmet vermektedir


OSGB HİZMETLERİ

EREĞLİ OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

EĞİTİM HİZMETLERİ

EREĞLİ OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

DANİŞMANLIK HİZMETLERİ

EREĞLİ OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

GÜVENLİK EKİPMANLARI

EREĞLİ OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

X